Zahteva za ponastavitev gesla
Prosimo vas, da v spodnji obrazec vpišete svojo uporabniško številko in izberete vašega upravnika.
Na vaš uporabniški email vam bomo poslali kodo za ponastavitev gesla.
Ponastavitev gesla bo delovala samo v primeru, da ste že aktivirali vaš uporabniški račun (GDPR 2018).
V primeru težav vas prosimo, da kontaktirate vašega upravnika.